Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 20149
Điểm GP 552
Điểm SP 14808

Người theo dõi (736)

FAN ONE PIECE
thần chết
Chi Quỳnh
Thanh Mai
Chii Phương

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian