Bài 24. Ôn tập học kì I

Phạm hải yến

Cho 3,04 gram hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 4,15 gram các muối clorua. Tính khối lượng của mỗi bazơ trong hỗn hợp

Khánh Đan
5 tháng 11 lúc 9:48
PT: \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)\(KOH+HCl\rightarrow KCl+H_2O\)Gọi: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaOH}=x\left(mol\right)\\n_{KOH}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) ⇒ 40x + 56y = 3,04 (1)Theo PT: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{NaCl}=n_{NaOH}=x\left(mol\right)\\n_{KCl}=n_{KOH}=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)⇒ 58,5x + 74,5y = 4,15 (2)Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\left(mol\right)\\y=0,04\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Tấn Đông
Xem chi tiết
Đặng Khả Tú
Xem chi tiết
Hoàng nguyển
Xem chi tiết
Phuong Thao Ng
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh
Xem chi tiết
H.Sơn
Xem chi tiết
Trần mạnh tới
Xem chi tiết
Vũ Đức Hiếu
Xem chi tiết
KAALL
Xem chi tiết
bạch thục quyên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)