Bài 24. Ôn tập học kì I

Ẩn danh

Câu 4,5,6 làm hộ đi 😊😊

Khánh Đan
4 tháng 11 lúc 19:47
Câu 4:- Ag không pư với dd HCl. ⇒ mAg = 5,4 (g)Ta có: \(n_{H_2}=0,3\left(mol\right)\)PT: \(2Al+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2\)Theo PT: \(n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\)⇒ mAl = 0,2.27 = 5,4 (g)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\dfrac{5,4}{5,4+5,4}.100\%=50\%\\\%m_{Ag}=50\%\end{matrix}\right.\)Câu 5: - Trích mẫu thử.- Cho từng mẫu thử pư với dd NaOH.+ Tan, có hiện tượng sủi bọt khí: Al.PT: \(2Al+2NaOH+2H_2O\rightarrow2NaAlO_2+3H_2\)+ Không hiện tượng: Fe.- Dán nhãn.Câu 6:...
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thảo Phương
Xem chi tiết
Đan Khanh Lê
Xem chi tiết
Lưu Thanh Trang
Xem chi tiết
Yume Achiko
Xem chi tiết
Yume Achiko
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
phạm hoàng khánh vy
Xem chi tiết
Lê Hoàng Kim
Xem chi tiết
lekhoi
Xem chi tiết
lekhoi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)