Bài 24. Ôn tập học kì I

Linh Mai

Câu 1. Cho m gam hỗn hợp Fe, Al tác dụng với dd NaOH dư thu được 3,36 lít khí (đkc). Mặt khác cũng m gam hỗn hợp trên tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,48 lít khí (đkc). Tính m

A. 4,15 gam B. 5,5 gam C. 8,3 gam D. 9,65 gam

Câu 2. Hoà tan x gam hổn hợp Al, Mg trong dung dịch HCl loãng dư thu được 1,568 lít khí (đkc).Nếu cũng x gam hổn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng còn lại 0,6 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng Al trong hổn hợp đầu là

A. 57,45% B. 65,7% C. 56,5% D. 66,94%

Câu 3. Cho 24,94 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 19,264 lít khí (đkc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc kết tủa nung trong không khí thu được 23,2 gam chất rắn. Khối lượng của kim loại lần lượt là

A. 9,18, 12,88, 2,88 B. 13,5, 5,6, 5,84 C. 2,16, 16,8, 5,98 D. Kết quả khác

Câu 4. Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian phản ứng , lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô , đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu g ?

A. 12,8 g B. 9,6 g C. 6,4 g D. 8,2 g

Câu 5. Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đkc) . Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thu được là :

A. 3,36 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 1,12 lít

B.Thị Anh Thơ
12 tháng 2 2020 lúc 22:27

Chia nhỏ ra nhé

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Mai Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh
Xem chi tiết
Jang Min
Xem chi tiết
Nguyen Kieu Ky Anh
Xem chi tiết
KAALL
Xem chi tiết
lê thuận
Xem chi tiết
Trân trung đăng
Xem chi tiết
bạch thục quyên
Xem chi tiết