Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật

Nguyễn Ngọc Như Thuý

Cảm nghĩ của em về thế hệ trẻ thời kháng chiến chống Mĩ qua hình ảnh người linnhs trong bài thơ?So sánh hình ảnh người lính ở bài thơ về tiều đội xem không kính và ở bài Đồng Chí


Các câu hỏi tương tự
PTTD
Xem chi tiết
kitori zack
Xem chi tiết
kitori zack
Xem chi tiết
Phạm Hồng Phong
Xem chi tiết
han anna
Xem chi tiết
Paper43
Xem chi tiết
Công Vinh
Xem chi tiết
Doãn Oanh
Xem chi tiết
Phan Anh Thư
Xem chi tiết