Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 60
Điểm GP 12
Điểm SP 39

Người theo dõi (25)

phanthanhnhan
Park Min Young
Lâm Ngọc Đức
Ngô Quang Minh
Bae Suzy

Đang theo dõi (28)

Neet
Ma Sói
Hải Ngân
 Mashiro Shiina