Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 0
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)


Công Vinh

Chủ đề:

Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật

Câu hỏi:

Phần I (6 diểm): Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật là một trong những tác phẩm tiêu biểu trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

Câu 1 (1 điểm): Xuyên suốt tác phẩm, có những hình ảnh thơ nào luôn song hành, gắn bó với nhau. Nêu rõ mối quan hệ của những hình ảnh thơ đó trong việc thể hiện nội dung tác phẩm.

Câu 2 (1,5 điểm): Tình cảm nào của người lính lái xe được thể hiện trong hai câu thơ sau: “Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới

Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi"

Tình cảm này còn được thể hiện ở một bài thơ nào trong chương trình Ngữ văn 9 ( nêu rõ tên tác giả). Giữa muôn vàn hiểm nguy, gian khó, thiếu thốn hành động “bắt tay qua cửa kính vỡ” trong câu thơ trên có ý nghĩa như thế nào?

Câu 3 (3,5 điểm): Viết một đoạn văn ngắn khoảng 12 câu theo lập luận diễn dịch để làm rõ cảm nhận của em về khổ thơ sau trong bài: “Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy

Võng mắc chông chênh đường xe chạy

Lại đi, lại đi trời xanh thêm.”

Trong đoạn văn, có sử dụng lời dẫn trực tiếp, thành phần biệt lập ( gạch chân dưới một lời dẫn trực tiếp, một thành phần biệt lập và chú thích).