Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật

Paper43

Bài văn cảm nhận về hình ảnh người lính lái xe qua 3 khổ thơ kết bài thơ về"tiểu đội xe ko kính"


Các câu hỏi tương tự
Paper43
Xem chi tiết
kitori zack
Xem chi tiết
kitori zack
Xem chi tiết
PTTD
Xem chi tiết
Paper43
Xem chi tiết
Paper43
Xem chi tiết
Chibi Sieu Quay
Xem chi tiết
Phạm Hồng Phong
Xem chi tiết
Grim XDGame
Xem chi tiết