Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật

kitori zack

CÂU 1: So sánh hình ảnh người lính ở bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu và "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật. (Nêu điểm chung và nét riêng về xuất thân, trang bị, tình cảm...) CÂU 2: Từ hình ảnh người lính qua 2 bài thơ trên, em sẽ làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của cha anh ta ngày trước? Tìm kiếm bài viết hoặc tác giả


Các câu hỏi tương tự
kitori zack
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Như Thuý
Xem chi tiết
Trần Đình Nam
Xem chi tiết
Dream Lily
Xem chi tiết
PTTD
Xem chi tiết
Paper43
Xem chi tiết
Doãn Oanh
Xem chi tiết
nguyenvanthanh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu
Xem chi tiết