Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật

han anna
Em học tập được những gì về phẩm chất đáng quý của người lính lái xe trường sơn trong kháng chiến chống mĩ ( bài thơ về tiểu đội xe không kính )

Các câu hỏi tương tự
Doãn Oanh
Xem chi tiết
PTTD
Xem chi tiết
Đỗ Thùy Linh
Xem chi tiết
Phạm Hồng Phong
Xem chi tiết
Chibi Sieu Quay
Xem chi tiết
Công Vinh
Xem chi tiết
Dream Lily
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Hải
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Như Thuý
Xem chi tiết