Hướng dẫn soạn bài Lão Hạc - Nam Cao

Lê thị ngọc bích

5. Theo em cái hay của truyện thể hiện rõ nhất ở điểm nào? Việc dựng tình huống truyện bất ngờ có tác dụng như thế nào ? Cách xây dựng nhân vật có gì đặc sắc? Việc truyện đc kể bằng lời của nhân vật tôi có hiệu quả nghệ thuật j


Các câu hỏi tương tự
Descendants “Trúc Trần”...
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Xem chi tiết
Linh Phương
Xem chi tiết
Phan Kiều Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Hy
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Thị Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Xem chi tiết
NT Khánh Băng
Xem chi tiết
Koy Pham
Xem chi tiết