Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 181
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (29)

huong vu
Phan Ngọc Mai
Đỗ Thu Uyên
Trần Mạnh Hòa
Quyên Nguyên

Đang theo dõi (20)

Thảo Phương
Bình Trần Thị
qwerty
_silverlining