Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 209
Điểm GP 13
Điểm SP 91

Người theo dõi (28)

Không Nói Tên
Huy Ngô Tuấn
halinhvy
Miinhhoa

Đang theo dõi (457)