Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 12
Điểm SP 136

Người theo dõi (82)

nguyễn trà my
BTS
BTS
Phạm Hồng Linh
THANH LƯƠNG

Đang theo dõi (25)

Linn
qwerty