Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 1
Điểm SP 16

Người theo dõi (7)

Thu Hiền
Đoàn Trang My
Vu Huong Giang
Nobi Bi
Ngân Đại Boss

Đang theo dõi (9)