Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 55
Số lượng câu trả lời 3117
Điểm GP 22
Điểm SP 2989

Người theo dõi (488)

Đang theo dõi (813)

Lightning Farron
Trần Yến Nhi
Haruto
Quang Huy

Dòng thời gian