Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 103
Số lượng câu trả lời 63
Điểm GP 3
Điểm SP 64

Người theo dõi (104)

kunz idol
Hàn Lâm Nhi
Han sara
Nguyen Thi Phung

Đang theo dõi (129)

Dòng thời gian