Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 1012
Điểm GP 298
Điểm SP 1604

Người theo dõi (360)

Đang theo dõi (3)