Câu hỏi của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Ngữ văn lớp 6

Các thầy cô hoc24.vn ơi! Tick giúp em bài văn Tả một khu vui chơi giải trí mà em thích câu hỏi của Vũ Lạc Truyền Kì ạ!

hoc24.vn/hoi-dap/question/76182/html. đi ạ! Bài văn này em nghĩ cả một tiếng để làm mong thầy cô hoc24.vn thông cảm! Bài này em khó khăn lắm!

  2 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: