Câu hỏi của Trần Nghiên Hy - Vật lý lớp 7

Ta đã biết vật đen ko phát ra ánh sáng và cũng ko hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa đen để trên bàn. Vì sao?

    Được cập nhật 28/08/2016 lúc 18:58
    6 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.