Câu hỏi của Curtis - Tiếng anh lớp 8

Bạn Đinh Tuấn Việt đã phát hiện ra lỗi sai của bạn Chử Tử Du mà cô quên . Vậy bảng xếp hạng sẽ lại là ":

                   Bảng xếp hạng chung kết

 

1) Đinh Tuấn Việt : 99 / 100 [  23 : 17  ngày 21 / 7 / 2016  ]

 [ gmail : dinhtuanviet310@gmail.com ]

 

2) Chu Tử Du : 98 / 100 [ 8 : 42 ngày 22 / 7 / 2016 ]

[ gmail : nguyenkieucham1978@gmail.com ]

 

3) Nguyên Anh : 97 / 100 [ 11 : 26 ngày 22 / 7 / 2016 ]

[ gmail : nguyenthien2428@gmail.com ]

 

4) Phương An : 95 / 100 [ 15: 03  ngày 22 / 7 / 2016 ]

[ gmail : loveforeverandonlyone@gmail.com ]

 

5) Trần Hoàng Khánh Linh : 94 / 100 [ 11 : 20  ngày 2 / 7 / 2016 ]

[ gmail : nguyenthaovien05011995@gmail.com ]

  8 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: