Hỏi đáp Vật lý lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Người ta kéo vật khối lượng m = 36kg lên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài s = 8m và độ cao h = 0,75m. Lực cản do ma sát trên đường là 20N. Tính công của người kéo.

Câu 2: Một thang máy có khối lượng tổng cộng 120kg được kéo lên cao 60m trong vòng 15s. Tính công và công suất của thang máy.

Câu 3: Để đun nóng 5 lít nước từ 200C lên 400C, cần bao nhiêu nhiệt lượng? ( Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K)

Câu 4: Người ta cung cấp cho 10 lít nước, một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng thêm bao nhiêu độ? ( Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K)

Câu 5: Một ấm đun nước bằng nhôm nặng 500g chứa 2 lít nước ở nhiệt độ 200C. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun nước, nếu coi nhiệt lượng tỏa ra môi trường bên ngoài là không đáng kể. Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K

Câu 6: Người ta thả một miếng đồng khối lượng 600g ở nhiệt độ 1000C vào 2,5 lít nước. Nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 300C. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ? Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình đựng nước và môi trường xung quanh. Nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K, của nước là 4200J/kg.K.

Được cập nhật 13 giờ trước (21:50) 5 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.