Vật lý

𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
6 giờ trước (22:33)

Âm đi từ máy phát xuống đáy biển và bị phản xạ quay lại máy. Quãng đường đi của âm là hai lần khoảng cách từ mặt nước xuống đáy biển.

Ta áp dụng công thức 2.S = v.t → S = (v.t) : 2 = (1500.5) : 2 = 3750 (m)

 
Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
6 giờ trước (22:34)

Âm đi từ máy phát xuống đáy biển và bị phản xạ quay lại máy. Quãng đường đi của âm là hai lần khoảng cách từ mặt nước xuống đáy biển.

Ta áp dụng công thức 2.S = v.t → S = (v.t) : 2 = (1500.2.5) : 2 = 1875 (m)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
6 giờ trước (22:35)

quãng đường mà sóng âm truyền đến đáy biển sau đó phản xạ ngược lại tàu: s = 2.d

Ta có: s = v.t => 2d = v.t

=> d = \(\dfrac{vt}{2}=\dfrac{1500.2,5}{2}=1875m\)

Đáp án: 1875m

Bình luận (1)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
6 giờ trước (22:29)

Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém)

= Mặt gương 

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
6 giờ trước (22:36)

Những vật cứng có bề mặt nhẵn, bóng thì hấp thụ âm kém và phản xạ âm tốt

Đáp án: mặt gương

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
6 giờ trước (22:31)

Dựa vào tính chất ảnh của vật cho bởi gương phẳng: 

Để có ảnh song song, cùng chiều với vật.....

Đáp án: ảnh song song và cùng chiều với ngọn nến

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
6 giờ trước (22:13)

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng cho ảnh S'. di chuyển điểm sáng S dọc theo phương vuông góc với mặt gương với vận tóc v . Muốn ảnh S' cố định thì phải di chuyển gương với tốc độ bao nhiêu và theo hướng nào?

A. Di chuyển cùng chiều S với tốc độ 0,5v

B. Di chuyển cùng chiều S với tóc độ v

C. Di chuyển ngược chiều S với tốc độ 2v

D. Di chuyển ngược chiều S với tốc độ v

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
6 giờ trước (21:59)

 để cho âm thoa dao động lâu hơn. 

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
6 giờ trước (22:00)

Người ta thường chọn những kim loại có tính đàn hồi rất tốt để làm âm thoa là 

 

  

 để cho âm thoa cứng hơn. 

 để cho âm thoa dao động lâu hơn. 

 để cho âm thoa đẹp hơn. 

 để cho âm thoa bền hơn. 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
7 giờ trước (21:57)

Vật dao động càng chậm thì tần số dao động của vật càng nhỏ  và âm thanh phát ra

 

  

càng cao.

  

càng thấp.

  

càng bổng.

  

càng nhỏ.

Bình luận (0)
Bạch Nhiên
Thiếu tá -
6 giờ trước (21:58)

Vật dao động càng chậm thì tần số dao động của vật càng nhỏ  và âm thanh phát ra

càng cao. 

càng thấp. 

càng bổng.

càng nhỏ.

 

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
6 giờ trước (22:03)

Vật dao động càng chậm thì tần số dao động của vật càng nhỏ  và âm thanh phát ra

càng cao.

càng thấp.

càng bổng.

càng nhỏ.

Ta có:

+ Dao động càng chậm, tần số dao động càng nhỏ

+ Âm phát ra càng thấp khi tần số dao động càng nhỏ

=> Một vật dao động càng chậm thì âm phát ra càng thấp

Bình luận (0)
Bạch Nhiên
Thiếu tá -
7 giờ trước (21:54)

 

 Nguồn âm nào sau đây không phải là nhạc cụ?

 Trống.  

 Kẻng.

 Đàn.

Sáo. 

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
7 giờ trước (21:57)

trống

Bình luận (0)

Nguồn âm nào sau đây không phải là nhạc cụ?

Trống.  

Kẻng.

Đàn. 

Sáo. 

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
7 giờ trước (21:46)

Tần số dao động của vật lớn thì âm thanh phát ra cao, gọi là âm cao hay âm bổng

Bình luận (0)
Utlover
7 giờ trước (21:52)

Tần số dao động của vật lớn thì âm thanh phát ra cao(âm bổng)

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
6 giờ trước (22:22)

Đổi 1,5 tạ = 150kg

a) Trọng lượng của vật:

P = 10m = 10.150 = 1500N

Công người cần thực hiện để đưa vật lên theo phương thẳng đứng:

A1 = P.h = 1500.3 = 4500J

Công người cần thực hiện để đưa vật lên bằng mặt phẳng nghiêng:

A2 = F.s = 525.9 = 4725J

Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng:

\(H=\dfrac{A_1}{A_2}.100\%=\dfrac{4500}{4725}.100\%=95\%\)

b) Công khi ma sát:

Ams =A2 -  A1 = 4725 - 4500 = 225J

Lực ma sát:

\(F_{ms}=\dfrac{A_{ms}}{l}=\dfrac{225}{9}=25N\)

Lực cản tác dụng lên vật:

\(F_c=\dfrac{A}{l}=\dfrac{25.5}{5}=25N\)

 

Bình luận (0)
Loading...