Hỏi đáp Ngữ văn lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Tôi đi đúng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì không ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nễ hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã sốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt hình trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đúng đầu thiên hạ rồi.

a tìm các đoạn căn trên các từ

Từ loại

                                     Ví dụ                                 

Danh từ 

Động từ 

Tính từ 

Số từ 

Lượng từ 

Chỉ từ 

Phó từ 

b) Tim trong đoạn văn trên cho mỗi loại ví dụ : Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.

c) Tìm trong đoạn văn trên cho mỗi phép tu từ (nếu có) theo bảng sau.

   Phép tu từ                                       Ví dụ                                             

    So sánh 

   Nhân hóa 

   Ẩn dụ 

   Hoán dụ 

giúp mình với mk cần gấp

 

Được cập nhật 3 giờ trước (21:23) 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.