Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1025
Điểm GP 315
Điểm SP 1731

Người theo dõi (313)

Mai Vũ
You Are Mine
Đào Thọ
Lê Hải Đăng

Đang theo dõi (8)