Tổng nhiều số thập phân

Nguyễn Quang Vinh
26 tháng 11 2021 lúc 11:27

Gửi nhanh đi?

Bình luận (0)
ghan
26 tháng 11 2021 lúc 11:50

bài 1

a) 30,27

b) 63,96

c) 38,27

c)1,02

bài 2

13,513,5
66

bài 3

giao hoán

thập phân

tổng

 

Bình luận (3)
Nguyễn Quang Vinh
26 tháng 11 2021 lúc 12:30

Bài 3 chưa?

undefined

Bình luận (0)
Hiền Anh Bùi
Xem chi tiết
gấu béo
24 tháng 8 2022 lúc 8:24

Ta có:  \(1,375< \dfrac{13x5}{1000}< 1,395\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1375}{1000}< \dfrac{13x5}{1000}< \dfrac{1395}{1000}\)

\(\Leftrightarrow1375< 13x5< 1395\)

⇒ \(x=8\)

Bình luận (0)
Vui lòng để tên hiển thị
24 tháng 8 2022 lúc 8:23

`-> 1,375 < overline(13x5) < 1395`

`-> x = 8`.

Bình luận (0)
Cảnh Phúc Nguyễn
Xem chi tiết
MEOWO(*^o^*)love u
29 tháng 12 2022 lúc 20:22

Tick? 

Bình luận (0)
Cảnh Phúc Nguyễn
29 tháng 12 2022 lúc 20:22

help me , máy em hơi lag . Không tick đc ạ .cj đợi em chút :<

Bình luận (0)
Ehokhieu-Ét o ét
29 tháng 12 2022 lúc 20:35

Tổng số phần băng nhau là :

3 + 4 = 7 ( phần )

Số học sinh nam là :

35 : 7 x 3 = 15 ( học sinh )

Số học sinh nữ là :

35 - 15 = 20 ( học sinh )

Số học sinh nữ hơn số học sinh nam là :

20 - 15 = 5 ( học sinh )

Đáp số : 5 học sinh 

Bình luận (0)
Phạm gia Lượng
Xem chi tiết
Phạm gia Lượng
6 tháng 12 2023 lúc 20:35

Ai giải hộ mình bài này mình cho sao😃

 

Bình luận (0)