Tổng nhiều số thập phân

Phạm gia Lượng

a,24+0,b6+6,0c.......a,bc+7,42

Phạm gia Lượng
6 tháng 12 2023 lúc 20:35

Ai giải hộ mình bài này mình cho sao😃

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cảnh Phúc Nguyễn
Xem chi tiết