Tổng nhiều số thập phân

Cảnh Phúc Nguyễn

một lớp học có 35 học sinh . Trong đó số học sinh nữ bằng 3/4 số học sinh nam . Hỏi số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ bao nhiêu em ?
( Nhanh nhất em tick ạ )

MEOWO(*^o^*)love u
29 tháng 12 2022 lúc 20:22

Tick? 

Bình luận (0)
Cảnh Phúc Nguyễn
29 tháng 12 2022 lúc 20:22

help me , máy em hơi lag . Không tick đc ạ .cj đợi em chút :<

Bình luận (0)
Ehokhieu-Ét o ét
29 tháng 12 2022 lúc 20:35

Tổng số phần băng nhau là :

3 + 4 = 7 ( phần )

Số học sinh nam là :

35 : 7 x 3 = 15 ( học sinh )

Số học sinh nữ là :

35 - 15 = 20 ( học sinh )

Số học sinh nữ hơn số học sinh nam là :

20 - 15 = 5 ( học sinh )

Đáp số : 5 học sinh 

Bình luận (0)
MEOWO(*^o^*)love u
29 tháng 12 2022 lúc 20:38

Tổng số phần bằng nhau: 3+ 4 =7
Số học sinh nữ là: (35:7) x 3= 15 (hs)
Số hs nam là: 35-15= 20 (hs)
Đáp số : Số HS nữ là 15 hs

Số HS nam là 20 HS

Vậy số HS Nam nhiều hơn số HS nữ là 5 em

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phạm gia Lượng
Xem chi tiết