Tổng nhiều số thập phân

Nguyễn Quang Vinh
26 tháng 11 2021 lúc 11:27

Gửi nhanh đi?

Bình luận (0)
ghan
26 tháng 11 2021 lúc 11:50

bài 1

a) 30,27

b) 63,96

c) 38,27

c)1,02

bài 2

13,513,5
66

bài 3

giao hoán

thập phân

tổng

 

Bình luận (3)
Nguyễn Quang Vinh
26 tháng 11 2021 lúc 12:30

Bài 3 chưa?

undefined

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cảnh Phúc Nguyễn
Xem chi tiết
Phạm gia Lượng
Xem chi tiết