nghia
3 tháng 7 2017 lúc 13:07

Có  \(2n+7⋮n-2\)

\(\Rightarrow\left(2n-4\right)+11⋮n-2\)

Do  \(2n-4⋮n-2\)

\(\Leftrightarrow11⋮n-2\)

\(\Rightarrow n-2\inƯ\left(11\right)\)

\(\Rightarrow n-2\in\left\{1;-1;11;-11\right\}\)

Ta có bảng sau:

   n - 2   1   -1   11

   -11

   n   3   1   13

   -9

Bình luận (0)
Thanh Hằng Nguyễn
3 tháng 7 2017 lúc 13:03

Đề bài yêu cầu j vậy bn! cho đề phải cho hẳn hỏi chứ! nhưn này ai biết đường nào mà lần!

Bình luận (0)
Thanh Hằng Nguyễn
3 tháng 7 2017 lúc 13:08

Ta có :

\(2n+7⋮n-2\)

Mà \(n-2⋮n-2\)

\(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}2n+7⋮n-2\\2n-4⋮n-2\end{cases}}\)

\(\Leftrightarrow3⋮n-2\)

Vì \(n\in N\Leftrightarrow n-2\in N;n-2\inƯ\left(3\right)\)

Ta có bảng :

\(n-2\)\(1\)\(3\)
\(n\)\(3\)\(5\)
\(Đk\) \(n\in N\)TMTM

Vậy \(n\in\left\{3;5\right\}\) là giá trị cần tìm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN