Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Celina Bùi

Cho z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ 24, y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ 12. Hỏi z và x có quan hệ với nhau như thế nào và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Nguyễn Ngô Minh Trí
Nguyễn Ngô Minh Trí 15 tháng 4 2020 lúc 18:35

Vì z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số 24

\(\Rightarrow zy=24\Rightarrow y=\frac{24}{z}\left(1\right)\)

Vì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số 12

\(\Rightarrow xy=12\Rightarrow y=\frac{12}{x}\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow\frac{24}{z}=\frac{12}{x}\)

\(\Rightarrow24x=12z\)

\(\Rightarrow\frac{x}{z}=\frac{24}{12}\)

\(\Rightarrow x=2:z\)

Vậy x,z tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN