Chương III : Phân số

Đặng Thị Chính

bài 1

a/b=20/39 và ƯCLN (a,b)=36

vu dieu linh
vu dieu linh 16 tháng 3 2020 lúc 9:02

giúp mk với mk đang cần gấp ngay và luôn

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 16 tháng 3 2020 lúc 9:09

Gọi a và b lần lượt là tử và mẫu

Theo đề bài ta có a/b = 20/39 (1)

Ta lại có ƯCLN (a;b) = 36 (2)

Từ (1) (2) ta có :

⇔ a : 20 = 36 ⇒ a = 720

⇔ b : 39 = 36 ⇒ b = 1404

Vậy phân số cần tìm là a/b = 720/1404

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm 16 tháng 3 2020 lúc 9:15

Gọi a và b lần lượt là tử và mẫu

Theo đề bài ta có a/b = 20/39 (1)

Ta lại có ƯCLN (a;b) = 36 (2)

từ (1) (2) ta có :

⇔ a : 20 = 36 ⇒ a = 720

⇔ b : 39 = 36 ⇒ b = 1404

Vậy phân số cần tìm là a/b = 720/1404

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN