Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 748
Điểm GP 47
Điểm SP 423

Người theo dõi (41)

Kieumy Dang
Dinh Quang Vinh
Hoàng Phúc
Thấu Kì Sa Hạ
Trần Hiền Anh

Đang theo dõi (22)

Phúc
Dinh Quang Vinh
tronglahot
Kieumy Dang
Bạch Dương