Ôn tập học kỳ II

Lee Hà
7 tháng 6 2019 lúc 15:19

H2Ca2

Bình luận (2)
Phan Huy Hoàng
7 tháng 6 2019 lúc 17:09
Al + Ca(OH)2 + H2O H2 + Ca(AlO2)2
Chắc chắn 100 phần trăm
Bình luận (0)
Phan Huy Hoàng
7 tháng 6 2019 lúc 17:09

nhớ theo dõi và tick mk với nhé mấy bạn

Bình luận (0)
Phan Huy Hoàng
7 tháng 6 2019 lúc 17:11

Bạn ra đề sai rồi không có chất tham gia nào như vậy cả

Bình luận (0)
𝐆𝐥𝐮𝐜𝐨𝐳𝐨 𝐝𝐚𝐲 𝐧𝐚𝐲
Thiếu tướng -
7 tháng 6 2019 lúc 19:03

Phản ứng này xảy ra khi có nước nha cậu.

Ca(OH)2 + 2Al + 2H2O --> Ca(AlO2) + 3H2

Bình luận (2)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
7 tháng 6 2019 lúc 23:12

PTHH: 2Al + Ca(OH)2 + 2H2O → Ca(AlO2)2 + 3H2

Bình luận (0)
Yêu các anh như ARMY yêu BTS
10 tháng 6 2019 lúc 8:47

Mk chỉ muốn hỏi xem phản ứng có xảy ra nếu chỉ có 2 chất trên ko, cảm ơn mọi người nhiều nha !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN