Bài 43. Pha chế dung dịch

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. CÁCH PHA CHẾ MỘT DUNG DỊCH THEO NỒNG ĐỘ CHO TRƯỚC

Để pha chế một dung dịch, ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1        Bước 2

Tính toán các đại lượng cần dùng.

Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

Pha chế dung dịch thủy canh

Ví dụ 1: Hãy tính toán và pha chế 50 gam dung CuSO4 có nồng độ 10%.

Tính toánCách pha chế
 • Tìm khối lượng chất tan:

                mCuSO4 =  \(\dfrac{10.50}{100}\)  =  5 gam

 • Tìm khối lượng dung môi:

               mdung môi = mdung dịch - mchất tan 

               mdung môi = 50 - 5 = 45 gam.

 • Cân lấy 5 gam CuSO4 cho vào cốc có dung tích 100ml.
 • Tiếp tục lấy 45 gam hoặc tương đương 45ml nước cất, rồi đổ vào cốc và khuấy nhẹ. 
 • Ta thu được 50 gam dung dịch CuSO4 có nồng độ 10%.

quá trình pha chế 50 gam dung dịch CuSO4

Quá trình pha chế 50 gam dung dịch CuSO4 10%.

Ví dụ 2: Hãy tính toán và pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 1M.

Tính toánCách pha chế
 • Tìm số mol chất tan:

                nCuSO4 =  \(\dfrac{50.1}{1000}\)  =  0,05 mol

 • Tính khối lượng của 0,05 mol CuSO4:

               mCuSO4 = 0,05 x 160 = 8 gam

 • Cân lấy 8 gam CuSO4 cho vào cốc có dung tích 100ml.
 • Đổ 50 ml nước cất vào cốc và khuấy nhẹ.. 
 • Ta thu được 50 ml dung dịch CuSO4 có nồng độ 1M.

Quá trình pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M

Quá trình pha chế 50 ml dung dịch CuSO4 1M.

@477603@@477729@

2. PHA CHẾ DUNG DỊCH MỚI TỪ MỘT DUNG DỊCH CHO SẴN

Ví dụ 1: Trình bày phương pháp pha chế 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M từ dung dịch MgSO4 2M.

Tính toánCách pha chế
 • Tính số mol chất tan có trong 100 ml dung dịch MgSO4 0,4 M:

                nMgSO4 =  \(\dfrac{0,4.100}{1000}\)  =  0,04 mol

 • Tìm thể tích dung dịch MgSO4 2M có trong dung dịch chứa 0,04 mol MgSO4:

                Vml = \(\dfrac{1000.0,04}{2}\) = 20 ml

 • Đong lấy 20 ml dung dịch MgSO4 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 200 ml.
   
 • Thêm từ từ nước cất đến vạch 100 ml và khuấy đều, ta được 100 ml dung dịch MgSO4 0,4M.  

Quá trình pha loãng dung dịch MgSO4 2M

Quá trình pha loãng dung dịch MgSO4 2M.

Ví dụ 2: Trình bày phương pháp pha chế 150 gam dung dịch NaCl 2,5% từ dung dịch NaCl 10%.

Tính toánCách pha chế
 • Tính số khối lượng NaCl có trong 150 gam dung dịch NaCl 2,5%:

                mNaCl =  \(\dfrac{2,5.150}{100}\)  =  3,75 g

 • Tìm khối lượng dung dịch NaCl ban đầu có chứa 3,75 gam NaCl:

                mdd = \(\dfrac{100.3,75}{10}\) = 37,5 g

 • Tìm khối lượng nước cần dùng để pha chế:

               mH2O = 150 - 37,5 = 112,5 g

 • Cân lấy 37,5 gam dung dịch NaCl 10% ban đầu, sau đó đổ vào cốc hoặc bình tma giác có dung tích 200ml.
   
 • Cân lấy 112,5 gam nước cất hoặc đong 112,5 ml nước cất, sau đó đổ vào cốc đụng dung dịch NaCl nói trên và khuấy đều. Ta được 150 gam dung dịch NaCl 2,5%.

 

Quá trình pha chế dung dịch NaCl 2,5%

Quá trình pha chế dung dịch NaCl 2,5%.

@477827@@477897@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng thảo luận và trả lời nhé. Chúc các em học tốt!


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)