Bài 44: Bài luyện tập 8

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Độ tan trong nước là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng tới độ tan?

  • Độ tan của một chất trong nước (S) là số gam chất đó tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định.
  • Yếu tố ảnh hướng đến độ tan của một chất trong nước là nhiệt độ (đối với chất khí tan trong nước còn phụ thuộc vào áp suất).

Ví dụ: SNaCl(25oC) = 36 g, có nghĩa là ở 25oC, trong 100 gam nước chỉ có thể hòa tan tối đa 36 gam NaCl để tạo ra dung dịch NaCl bão hòa.

@666160@@666214@

2. Nồng độ dung dịch cho biết những gì?

  • Nồng độ phần trăm của dung dịch (C%) cho biết số gam chất tan có trong 100 g dung dịch:

  • Nồng độ mol của dung dịch (CM) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch:

@666285@@666372@

3. Cách pha chế dung dịch như thế nào?

Để pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước, ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1        Bước 2

Tính toán các đại lượng cần dùng

                 

Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã xác định.

Pha chế dung dịch thủy canh

 

Ví dụ: Pha chế 200 g dung dịch NaCl 20%.

Bước 1: Tìm các đại lượng liên quan.

  • Khối lượng NaCl cần dùng là:

mNaCl = \(\dfrac{200.20}{100}\)= 40 gam.

  • Khối lượng H2O cần dùng:

mH2O = mdd  - mct = 200 - 40 = 160 gam.

Bước 2: Pha chế.

  • Cân 40 g NaCl khan cho vào cốc.
  • Cân 160 g H2O hoặc đong 160 ml nước cho dần dần vào cốc và khuấy cho đến khi NaCl tan hết, ta được 200 g dung dịch NaCl 20%.
@666444@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cùng thảo luận và trả lời nhé. Chúc các em học tốt!


Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)