Ôn tập : Tứ giác

Công

cho tứ giác MNPQ có MN=MQ ; PN = PQ

a,CMR : MP vuông góc với NQ

b,cho góc M + góc P = 210 độ tính góc N, góc Q


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN