Violympic toán 8

*•.¸♡ρυи๛

tìm ba SNT biết một trong 3 số đó bằng hiệu các lập phương của 2 số kia.

Amin-chan2205
12 tháng 10 2020 lúc 10:36

123

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN