Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 55
Điểm GP 16
Điểm SP 46

Người theo dõi (3)

✿ Hương ➻❥
Kim Hoàng Oanh
Mai Jue Bin

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian