Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

nguyen lan anh

\(\tan\left(3x+\frac{\Pi}{2}\right).\cot\left(5x+1\right)=0\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 4 tháng 8 2020 lúc 6:49

ĐKXĐ: ...

\(\Leftrightarrow tan\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{cot\left(5x+1\right)}=tan\left(5x+1\right)\)

\(\Leftrightarrow5x+1=3x+\frac{\pi}{2}+k\pi\)

\(\Leftrightarrow2x=\frac{\pi}{2}-1+k\pi\)

\(\Rightarrow x=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}+\frac{k\pi}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN