Đồ thị hàm số y = ax^2 (a khác 0)

Vũ

mặt cắt chiếc cổng của trường đại học bách khoa có hình dạng là 1 pẩpol (P): y=x2. mà trục đối xứng OH vuông góc với mặt đất. biết bề rộng AB của cổng là 4m. tính chiều cao OH của cổng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN