Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I - Hỏi đáp

Bài 1 : Điền các tiếng thích hợp vào chỗ trống để có :

Từ ghép đẳng lập Từ ghép chính phụ Từ láy
nhỏ .... nhỏ .... nhỏ ....
lạnh .... lạnh ... lạnh ....
vui ... vui ... vui ....
xanh ... xanh ... xanh ...

Bài 2 : Điền thêm vào chỗ trống để có :

Từ ghép Từ láy
mềm ... mềm ....
xinh ... xinh ....
khỏe ... khỏe ...
mong ... mong ...

Bài 3 : Tìm 5 từ láy và đặt câu để miêu tả bước đi , dáng đứng .

Bài 4 : Viết đoạn văn từ 5 - 7 câu có sử dụng từ ghép , từ láy

Bài 5 : Phân các từ phức dưới đây thành 2 loại : ( Từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại )

Bạn học , bạn hữu , bạn đường , bạn đời , anh em , anh cả , em út , chị dâu , anh rể , anh chị , hòa thuận , ruột thịt , thương yêu .

Bài 6 : " Tổ quốc " là từ ghép gốc Hán ( từ Hán Việt ) . Em hãy :

- Tìm 4 từ ghép trong đó có tiếng " tổ " .

- Tìm 4 từ ghép trong đó có tiếng " quốc " .

Bài 7 : Em hãy tìm :

- 3 thành ngữ nói về việc học tập

- 3 thành ngữ ( tục ngữ ) nói về tình cảm gia đình .

Bài 8 : Tìm các từ tượng hình , tượng thanh thích hợp điền vào chỗ trống :

- hang sâu ... - cười .... - rộng .....

- vực sâu .... - nói ..... - dài ....

- cánh đồng rộng ..... - gáy ..... - cao .....

- con đường rộng ..... - thổi ...... - thấp ......

Bài 9 : Điền những từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành các thành ngữ :

- Chậm như ... - Ăn như .....

- Nhanh như ..... - Nói như .....

- Nặng như ..... - Khỏe như ....

- Cao như .... - Yếu như .....

- Dài như .... - Ngọt như .....

- Rộng như .... - Vững như ....

Bài 10 : Chọn từ ngữ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống trong từng câu : nhưng , còn , và , hay , nhờ .

a, Chỉ ba tháng sau , .... siêng năng , cần cù , cậu vượt lên đầu lớp .

b, Ông tôi đã già .... không một ngày nào ông quên ra vườn .

c, Tấm rất chăm chỉ .... Cám thì lười biếng .

d, Mình cầm lái .... cậu cầm lái ?

e, Mây tan .... mưa tạnh dần .

Bài 11 : Hãy đặt 4 câu trong đó có sử dụng 4 cặp quan hệ từ dùng để biểu thị quan hệ :

- Nguyên nhân - kết quả

- Điều kiện - Kết quả

- Tương phản

- Tăng tiến .

Được cập nhật 56 phút trước (15:29) 13 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.