Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)

Xem chi tiết

Nguyên nhân không thành công trong giai đoạn này là:

-Kẻ địch vẫn còn quá mạnh: Pháp lúc đó lực lượng của họ vừa được đào tạo chính quy rất tốt, bên cạnh đó họ còn có vũ khí hạng nặng, vượt trội quân ta rất nhiều

-Lực lượng chúng ta vẫn còn rất yếu

-Đường lối đánh giặc của chúng ta chưa phù hợp với thời đại: Trong giai đoạn 1858-1918, chúng ta có 2 khuynh hướng chủ yếu chống Pháp là khuynh hướng phong kiến và khuynh hướng dân chủ tư sản. Rất tiếc là cả hai khuynh hướng này đều không phù hợp với tình hình thực tiễn, hoặc nói thẳng ra là không phù hợp với cách mạng Việt Nam vì:

+Lực lượng lãnh đạo của chúng ta chưa đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam

+Chúng ta chưa có đường lối đúng đắn

+Chúng ta chưa thu hút được đông đảo quân chúng nhân dân tham gia kháng chiến

 

Bình luận (2)
xuân quỳnh
7 tháng 2 lúc 11:33

Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam không thành công có thể do một số nguyên nhân chính sau:

1. Sự chia rẽ và xung đột nội bộ: Trong quá trình chiến đấu chống ngoại xâm, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với sự chia rẽ và xung đột nội bộ. Các lực lượng địa phương, giai cấp, tôn giáo khác nhau không luôn đồng lòng và đồng thuận trong việc chống lại kẻ thù chung, làm suy yếu sức mạnh tổng hợp của cuộc kháng chiến.

2. Sự quân bị và kỹ thuật kém cỏi: Trong một số trường hợp, các cuộc kháng chiến gặp khó khăn do sự thiếu hụt về vũ khí, trang thiết bị và kỹ thuật quân sự. Đối diện với kẻ thù có sức mạnh vũ trang, dân tộc Việt Nam không thể duy trì cuộc kháng chiến trong thời gian dài hoặc không thể đánh bại kẻ thù.

3. Sự can thiệp của các lực lượng ngoại bang: Trong quá trình kháng chiến, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với sự can thiệp của các lực lượng ngoại bang, bao gồm cả quân đội và chính trị của các quốc gia khác. Sự can thiệp này đã làm cho cuộc kháng chiến trở nên phức tạp hơn và gây khó khăn cho việc đạt được mục tiêu độc lập, tự do.

4. Chiến lược và lãnh đạo không hiệu quả: Một số cuộc kháng chiến thất bại do thiếu sự tổ chức tốt và lãnh đạo không hiệu quả từ phía lãnh tụ. Sự thiếu điều phối và kế hoạch chiến lược rõ ràng đã làm cho cuộc kháng chiến trở nên mất phương hướng và không thể hiện được sức mạnh tổng hợp của dân tộc.

5. Sự thay đổi trong đối thủ và tình hình quốc tế: Các cuộc kháng chiến thất bại cũng có thể do sự thay đổi trong đối thủ và tình hình quốc tế. Các biến động địa chính trị và quân sự ở các quốc gia lân cận có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ lực lượng và chiến lược của dân tộc Việt Nam.

Tóm lại, sự kết hợp của các nguyên nhân nội bộ và ngoại cảnh đã góp phần làm cho các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam không thành công trong một số trường hợp.

Bình luận (1)
Dương Thanh Chúc
Xem chi tiết
Bùi Đăng Quang
10 tháng 1 lúc 19:43

Tham Khảo

Quá trình lên ngôi của Hồ Quý Ly là sự kiện lịch sử xảy ra vào thế kỷ XIV tại Việt Nam. Hồ Quý Ly là một quan lại trong triều đình nhà Trần, nhưng sau đó ông đã lợi dụng tình hình chính trị không ổn định để lật đổ triều đình Trần và tự lên ngôi làm vua. Vào năm 1400, Hồ Quý Ly lãnh đạo một cuộc nổi dậy quân sự và chiếm được quyền kiểm soát đất nước. Ông thành lập nhà Hồ và tự xưng là vua Hồ Nguyên Trừng. Ông thực hiện nhiều cải cách trong chính quyền và xã hội, nhằm tăng cường quyền lực của mình. Tuy nhiên, triều đình Hồ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Năm 1407, quân Nguyên (Trung Quốc) xâm lược Việt Nam và đánh bại quân đội nhà Hồ. Hồ Quý Ly bị bắt và đưa đi Trung Quốc, và nhà Hồ chấm dứt.

Bình luận (0)
Tâm Trương
Xem chi tiết
Bùi Đăng Quang
24 tháng 11 2023 lúc 20:53

Trong thời kỳ từ năm 1858 đến 1884, Hà Tiên - một thành phố cảng ở miền Nam Việt Nam, đã trở thành trung tâm của nhiều phong trào chống Pháp. Dưới đây là một số phong trào tiêu biểu trong thời gian này:

1. Phong trào Kháng chiến Hà Tiên (1858-1862): Sau khi Pháp xâm chiếm Gia Định (nay là TP.HCM), người dân Hà Tiên đã tổ chức kháng chiến chống lại sự xâm lược của Pháp. Phong trào này được lãnh đạo bởi các nhà lãnh đạo địa phương như Trương Định, Trương Quang Đạo và Trương Công Định.

2. Phong trào Cần Vương (1862-1884): Phong trào Cần Vương là một phong trào kháng chiến chống lại thực dân Pháp và nhà Nguyễn. Ở Hà Tiên, phong trào này được lãnh đạo bởi các vị lãnh tụ như Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Thị Định. Họ đã tổ chức các cuộc tấn công và kháng chiến chống lại quân địch.

3. Phong trào Hội Tam Tòa (1875-1884): Được thành lập vào năm 1875, Hội Tam Tòa là một tổ chức chống Pháp tại Hà Tiên. Hội này đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập hợp nguồn lực và hỗ trợ cho các phong trào kháng chiến khác.

Những phong trào này đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức và thực hiện kháng chiến chống lại sự xâm lược của Pháp ở Hà Tiên trong giai đoạn từ năm 1858 đến 1884. 

Bình luận (1)
Nhàn Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
3 tháng 10 2023 lúc 9:00

Vì qua phong trào 1936 - 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã tích luỹ được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, kinh nghiệh tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp. Đồng thời, Đảng thấy được nhũng hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đề dân tộc... từ đó phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bình luận (0)
Ductozaki
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
30 tháng 9 2023 lúc 16:31

 Sau năm 1975, khi đã kết thúc những cuộc kháng chiến và thống nhất lại đất nước, nước ta đã xác lập chủ quyền trên 2 quần đào Trường Sa và Hoàng Sa.

Bình luận (0)
Nhàn Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
30 tháng 9 2023 lúc 13:19

Chưa đủ 
Sự ra đời của Đảng CSVN là sự kết hợp của phong trào công nhân, phong trào yêu nước và CN Mác LêNin
Ngoài ra, bản luận cương của Bác có điểm sáng tạo khi kết hợp thêm phong trào yêu nước ( nước ngoài không có ) .

Bình luận (0)
Cẩm tú
Xem chi tiết
xuân quỳnh
7 tháng 2 lúc 11:35

Cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858 đến 1884 chứng minh rằng triều đình nhà Nguyễn đã đi lại nguyện vọng với kháng chiến của nhân dân thông qua các sự kiện và hành động sau đây:

1. **Chính sách hòa bình của triều đình:** Ban đầu, triều đình nhà Nguyễn có xu hướng tìm kiếm sự hòa bình với Pháp thông qua việc ký kết các hiệp ước và thỏa thuận. Điều này thể hiện sự mong muốn của triều đình trong việc giữ lại quyền lực và sự ổn định nội bộ.

2. **Sự hợp tác với Pháp:** Triều đình nhà Nguyễn thường xuyên hợp tác với Pháp để đàn áp các phong trào kháng chiến của dân tộc. Hành động này cho thấy sự hợp tác và ủng hộ của triều đình đối với sự thực dân của Pháp.

3. **Sự đào tạo và trang bị quân đội:** Triều đình nhà Nguyễn đã cho phép Pháp đào tạo và trang bị quân đội Việt Nam, nhằm tăng cường quyền lực và kiểm soát của mình. Điều này phản ánh sự phụ thuộc và ủng hộ của triều đình đối với Pháp.

4. **Khiêu khích và áp đặt thuế:** Triều đình nhà Nguyễn thường xuyên khiêu khích và áp đặt các biện pháp thuế nặng nề lên dân chúng, gây ra sự phản đối và kháng đối của nhân dân. Điều này cho thấy sự mất lòng tin và phản đối từ phía nhân dân đối với triều đình.

Tóm lại, qua các hành động và chính sách của mình, triều đình nhà Nguyễn đã thể hiện sự đi lại nguyện vọng với cuộc kháng chiến của nhân dân, từ việc hợp tác với Pháp đến việc khiêu khích và áp đặt thuế, đều cho thấy sự hỗ trợ và ủng hộ của họ đối với sự thực dân của Pháp, điều này đã gây ra sự phản đối và kháng đối từ phía nhân dân.

Bình luận (0)
Trần Khôi Nguyên
Xem chi tiết
Trầm Huỳnh
17 tháng 3 2023 lúc 17:43

Pháp đã đứng chân ở Gia Định và chiếm đóng nhiều nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX do tình hình Việt Nam lúc chiều rất dễ bị xâm lược và chiếm đóng.

Trước khi Pháp đến Việt Nam, triều đình người Nguyễn đã rơi vào tình trạng suy yếu và nội bộ có nhiều xích mích, tạo điều kiện cho Pháp tấn công và chiếm đóng.

Ngoài ra, Pháp còn sử dụng hiệu quả sự chia rẽ và đối lập giữa các miền, các triều đình cùng những lợi thế về quân sự, vũ khí hiện đại để dễ dàng chiếm đóng đất nước.

Pháp có thể chiếm đóng nhiều nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam sau khi đã đứng chân ở Gia Định còn phụ thuộc vào những chiến lược, kế hoạch của họ. Họ đã tận dụng tình hình nội bộ Việt Nam, tạo ra những vết nứt, trạng thái đối lập giữa các vùng miền, các triều đình để dễ dàng chiếm đóng đất nước.

Tóm lại, Pháp có thể chiếm đóng nhiều nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam sau khi đã đứng chân ở Gia Định là do nhiều yếu tố kết hợp với nhau, bao gồm tình hình nội bộ của Việt Nam, sự chia rẽ, đối lập giữa domain và chiến lược, kế hoạch của Pháp.

Bình luận (0)
Trầm Huỳnh
17 tháng 3 2023 lúc 17:46

Pháp đã đứng chân ở Gia Định và chiếm đóng nhiều nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX do tình hình Việt Nam lúc chiều rất dễ bị xâm lược và chiếm đóng.

Trước khi Pháp đến Việt Nam, triều đình người Nguyễn đã rơi vào tình trạng suy yếu và nội bộ có nhiều xích mích, tạo điều kiện cho Pháp tấn công và chiếm đóng.

Ngoài ra, Pháp còn sử dụng hiệu quả sự chia rẽ và đối lập giữa các miền, các triều đình cùng những lợi thế về quân sự, vũ khí hiện đại để dễ dàng chiếm đóng đất nước.

Pháp có thể chiếm đóng nhiều nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam sau khi đã đứng chân ở Gia Định còn phụ thuộc vào những chiến lược, kế hoạch của họ. Họ đã tận dụng tình hình nội bộ Việt Nam, tạo ra những vết nứt, trạng thái đối lập giữa các vùng miền, các triều đình để dễ dàng chiếm đóng đất nước.

Tóm lại, Pháp có thể chiếm đóng nhiều nơi khác trên lãnh thổ Việt Nam sau khi đã đứng chân ở Gia Định là do nhiều yếu tố kết hợp với nhau, bao gồm tình hình nội bộ của Việt Nam, sự chia rẽ, đối lập giữa domain và chiến lược, kế hoạch của Pháp.

Bình luận (0)
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết