Chương IV - Dao động và sóng điện từ

nguyễn duy tân
nguyễn duy tân 16 tháng 1 2020 lúc 15:45

Với cùng một dây đàn:

+ Khi ta gảy mạnh, dây đàn dao động nhanh, tần số dao động lớn => âm phát ra cao.

+ Khi ta gảy nhẹ, dây đàn dao động chậm, tần số dao động ít => âm phát ra thấp.

Bình luận (0)
Không Một Ai
Không Một Ai 9 tháng 9 2019 lúc 19:58

Nhưng nếu đầy đủ thì ni tơ có 3 hóa trị cơ bản là: II, III và IV, ngoài ra trong 1 số trường hợp ni tơ còn có các hóa trị khác!

Bình luận (0)
Không Một Ai
Không Một Ai 9 tháng 9 2019 lúc 19:36

ni tơ thường có hóa trị III bạn nhé!

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 9 tháng 9 2019 lúc 19:45

Nitơ có hóa trị III ; IV nha bn.

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 31 tháng 5 2019 lúc 15:34

Chú ý trong mạch dao động \(i_1\perp u_1;i_2\perp u_2\)

Mặt khác ta có độ lệch pha giữa hai \(i_1;i_2\):\(t_2-t_1=\frac{\pi}{2}\sqrt{LC}=\frac{T}{4}\Rightarrow\Delta\varphi=\frac{T}{4}.\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{2}\)

=> \(i_1\perp i_2\)

i i u u 1 1 2 2

Nhìn vào đường tròn ta thấy \(i_1\perp i_2,u_1\perp u_2\); \(i_1\) ngược pha \(u_2\) và ngược lại.

\(\frac{i_1^2}{I^2_0}+\frac{u^2_1}{U_0^2}=1;\frac{i_1^2}{I^2_0}+\frac{i^2_2}{I_0^2}=1;\frac{i_1^2}{I^2_0}+\frac{u^2_2}{U_0^2}=1;\frac{i_2^2}{I^2_0}+\frac{u^2_1}{U_0^2}=1;\)

\(U_0=\frac{I_0}{\omega}\Rightarrow I_0=\omega\sqrt{U_0}=\frac{1}{\sqrt{LC}}\sqrt{U_0}\)

Dựa vào các phương trình trên ta thấy chỉ có đáp án D là sai.

Bình luận (0)
Hai Yen
Hai Yen 23 tháng 5 2019 lúc 0:08

Dòng điện đổi chiều khi dòng điện đi qua VTCB.

Vẽ đường tròn tương ứng

-60 x 0 N M 150

Vị trí ban đầu ứng với pha ban đầu là \(-\frac{\pi}{3}\) ứng với điểm N.

Vị trí gần nhất (quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ) thì điểm N là vị trí gần nhất tại đó dòng đổi chiều.

\(t=\frac{\varphi}{\omega}=\frac{5\pi}{6}\Rightarrow\omega=\frac{5\pi}{6}:t=2\pi.10^6\)

Điện tích cực đại \(Q_o=\frac{I_0}{\omega}=\frac{30}{2\pi.10^6}=\frac{1,5.10^{-5}}{\pi}C\)

Như vậy đáp án C thỏa mãn.

Bình luận (0)
Ái Nữ
Ái Nữ 13 tháng 10 2018 lúc 21:13

* Biểu thức có dạng \(x=Acos\)

\(\Rightarrow x=Asin\:\left(\omega t+\varphi\right)\)

* Vật tốc cực đại có giá trị của vật

\(\Rightarrow v_{max}=\omega A\)

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN