Bài 14. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Đỗ Quyên
6 tháng 1 lúc 11:01

Công suất tiêu thụ trong mạch là:

\(P=UIcos\varphi=50\sqrt{2}.0,05\sqrt{2}.cos60^o=2,5\) (W)

Đáp án D

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN