Bài 13 : Tổng kết lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay

Phương Dung
Thượng tá -
27 tháng 12 2020 lúc 20:08

* Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay:

1. Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm và mở rộng hợp tác.

2. Quan hệ theo hướng đối thoại, thỏa hiệp, với đặc điểm nổi bật là: mâu thuẫn và hài hòa, cạnh tranh và hợp tác, tiếp xúc và kiềm chế… 

3. Ở nhiều khu vực lại bùng nổ các cuộc nội chiến và xung đột, thế giới bị đe dọa bởi chủ nghĩa ly khai, khủng bố.

4. Toàn cầu hóa đã trở thành một xu thế tất yếu. Các quốc gia dân tộc đang đứng trước thời cơ thuận lợi và thách thức gay gắt để vươn lên.

* Thời cơ và thách thức đối với các dân tộc:

- Thời cơ:

+ Từ sau “Chiến tranh lạnh” bối cảnh chung của thế giới là ổn định nên các nước có cơ hội thuận lợi trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

+ Tăng cường hợp tác và tham gia các liên minh kinh tế khu vực.

+ Các nước đang phát triển có thể tiếp thu những tiến bộ khoa học – kĩ thuật và nguồn đầu tư của nước ngoài để rút ngắn thời gian xây dựng và phát triển đất nước.

- Thách thức:

+ Các nước đang phát triển cần nhận thức đầy đủ sự cần thiết tất yếu và tìm kiếm con đường, cách thức hợp lí nhất trong quá trình hội nhập quốc tế, biết phát huy thế mạnh của mình.

+ Hầu hết các nước đang phát triển có điểm xuất phát thấp về kinh tế, trình độ dân trí và chất lượng nguồn lực còn hạn chế.

+ Sự cạnh tranh quyết liệt của thị trường thế giới.

+ Việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay từ bên ngoài….

+ Vấn đề giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc và sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Bình luận (2)
Phương Dung
Thượng tá -
23 tháng 12 2020 lúc 19:45

- Trật tự thế giới mới đang trong quá trình hình thành theo xu hướng “đa cực”.

- Hầu như các quốc gia đều điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế.

- Mĩ ra sức thiết lập trật tự thế giới mới “một cực” làm bá chủ thế giới. Nhưng trong bối cảnh lúc đó, Mĩ không dễ dàng thực hiện được tham vọng đó.

- Tình hình chính trị ở nhiều khu vực không ổn định, diễn ra các cuộc nội chiến, xung đột. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố với những nguy cơ khó lường.

Bình luận (1)
Yến Nguyễn
Thiếu tá -
24 tháng 11 2020 lúc 13:45

-Sau chiến tranh thế giới T2, Liên Xô phải chịu nhiều tổn thất hết sức nặng nề

-Nhân dân Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 4 và hoàn thành trước thời hạn

- Sản lượng công nghiệp tăng 7,3%, một số ngành công nghiệp vượt mức trước chiến tranh. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

Bình luận (0)
luyen nguyen
6 tháng 11 2020 lúc 19:32

Mối quan hệ VN và Cuba : -Trong cuộc k/c chống mĩ of nhân dân ta Phiđen là nguyên thủ nc ngoài duy nhất đã vào tuyên lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta

- Bằng trái tim và tình cảm hân thành phiđen và nhân dân Cuba luôn ủng hộ cuộc kháng chiến of nhân dân VN :vì VN Cuba sẵn sàng hiến cả máu

- Cuba đã cử các chyên gia bác sĩ nghiên cứu bệnh sốt rét mổ các thương binh ở chiến trg

- sau năm 1975 Cuba đã giúp nhân dân VN , bệnh viện Cuba ở Đồng Hới ( Quảng Bình )

Những biến đổi của ĐNÁ là 3 biến đổi và biến đổi thứ nhất là quan trọng nhất

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
6 tháng 11 2020 lúc 21:02

những biến đổi của đông nam á, cái nào là quan trọng nhất

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền và tiến hành cuộc đấu tranh chống các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc. Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX, các nước ĐNA lần lượt giành được độc lập...

- Sau khi giành được độc lập, các nước ĐNA đi vào con đường phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đến cuối những năm 70 của thế kỷ XX, nền kinh tế nhiều nước ĐNA đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được sự tăng trưởng cao như Xin-ga-po trở thành con rồng châu Á, Ma-lai-xi-a, Thái Lan.

- Từ 1967, một số nước ĐNA như In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan đã lập ra tổ chức ASEAN để cùng nhau hợp tác phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.

-chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực ĐNA hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.

* Trong các biến đổi trên, thì việc giành độc lập của các nước ĐNA là quan trọng nhất. Bởi vì đây là nền tảng để phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị- xã hội và tiến hành hợp tác phát triển.

Bình luận (0)
Phương Dung
Thượng tá -
6 tháng 11 2020 lúc 21:02

Những biến đổi của ĐNÁ sau năm 1945:

- Biến đổi thứ nhất: cho đến nay các nước ĐNÁ đều giành được độc lập.

-Biến đổi thứ 2 từ khi giành được độc lập dân tộc các nước ĐNÁ đều ra sức xây dựng kinh tế xã hội

-Biến đổi thứ ba: cho đến nay các nước ĐNÁ đều gia nhập ASEAN.

Trong ba biến đổi trên biến đổi thứ nhất là biến đổi quan trọng bởi vì:

- Từ thân phận các nước thuộc địa trở thành những nước độc lập.

- Nhờ có biến đổi đó các nước ĐNÁ mới có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế của minh ngày càng phồn vinh.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN