Bài 24. Ôn tập học kì I

Phạm hải yến

Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi hóa học sau: Cu ----> CuSO4 ----> Cu(OH)2 ----> CuCl2 ---->Cu

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 21:30

`Cu + Fe_2(SO_4)_3 -> CuSO_4 + 2FeSO_4`

`CuSO_4 + Ba(OH)_2 -> BaSO_4 + Cu(OH)_2`

`Cu(OH)_2 + 2HCl -> CuCl_2 + 2H_2O`

`CuCl_2 + Fe -> FeCl_2 + Cu`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hưng XD
Xem chi tiết
Bom Bom
Xem chi tiết
Bom Bom
Xem chi tiết
Ngọc Trần
Xem chi tiết
Bom Bom
Xem chi tiết
Hiếu Minh
Xem chi tiết
Trâm Bảo
Xem chi tiết
Ngọc ngọc
Xem chi tiết
Bom Bom
Xem chi tiết
Ngọc Trần
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)