Bài 5: Bảng căn bậc hai

nhok thiên yết 2k7

rút gọn:

\(\sqrt{16x}-\sqrt{225a^3}+\sqrt{144xy^2}-\sqrt{49x}\)

Akai Haruma
7 tháng 7 2021 lúc 14:21

Lời giải:

$\sqrt{16x}-\sqrt{225a^3}+\sqrt{144xy^2}-\sqrt{49x}$

$=4\sqrt{x}-15\sqrt{a^3}+12\sqrt{xy^2}-7\sqrt{x}$

$=-3\sqrt{x}-15\sqrt{a^3}+12|y|\sqrt{x}$

$=\sqrt{x}(12|y|-3)-15\sqrt{a^3}$

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
phú quý
Xem chi tiết
。春。
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
Phát Đoàn Đức
Xem chi tiết