Bài 5: Bảng căn bậc hai

Vi Lê Bình Phương

\(\dfrac{1-\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-3\sqrt{2}}\)Sao bước này lại ra bước này được vậy

\(=\dfrac{\left(1-\sqrt{2}\right)\left(2\sqrt{3}-3\sqrt{2}\right)}{12-18}\)

Chủ yếu mình hỏi là sao ra 12-18 đáng lẽ là \(\sqrt{12}-\sqrt{18}\) chứ

TAPN
29 tháng 6 2017 lúc 20:10

đúng rồi bạn phải là \(\sqrt{12}-\sqrt{18}\)

Bình luận (2)
TAPN
29 tháng 6 2017 lúc 20:22

mik thử làm xem

\(\dfrac{1-\sqrt{2}}{2\sqrt{3}-3\sqrt{2}}\)

\(=\dfrac{\left(1-\sqrt{2}\right)\left(2\sqrt{3}+3\sqrt{2}\right)}{-6}\)

\(=\dfrac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}-2\sqrt{6}-6}{-6}\)

\(=-\dfrac{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}-2\sqrt{6}-6}{6}\)

Bình luận (2)
Hà Minh
8 tháng 10 2017 lúc 19:40

từ bước 1 ra bước 2 sai rồi bn ơi

Bình luận (0)
Nguyễn lan phương
11 tháng 9 2018 lúc 22:03

bạn lấy đề này ở đâu v

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
Quỳnh Quỳnh Võ
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
phú quý
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Như Như
Xem chi tiết