Bài 5: Bảng căn bậc hai

TTTT

P= \((\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1})\cdot(\dfrac{1-x}{\sqrt{2}})^2\)

(Với x≥0;x≠1)

a)Rút Gọn P

b)Chứng Minh rằng nếu 0<x<1 thì p>0

Mysterious Person
16 tháng 8 2018 lúc 17:59

a) ta có : \(P=\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1}\right).\left(\dfrac{1-x}{\sqrt{2}}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow P=\left(\dfrac{\sqrt{x}-2}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}-\dfrac{\sqrt{x}+2}{\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right).\left(\dfrac{1-x}{\sqrt{2}}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow P=\left(\dfrac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)-\left(\sqrt{x}+2\right)\left(\sqrt{x}-1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right).\left(\dfrac{1-x}{\sqrt{2}}\right)^2\)

\(\Leftrightarrow P=\left(\dfrac{-2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right).\left(\dfrac{1-x}{\sqrt{2}}\right)^2\) \(\Leftrightarrow P=\left(\dfrac{-2\sqrt{x}}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)^2}\right).\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)^2\left(\sqrt{x}+1\right)^2}{2}\) \(\Leftrightarrow P=\sqrt{x}-x\)

b) ta có : \(x< 1\Leftrightarrow x-1< 0\Leftrightarrow\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x}-1\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}-1< 0\Leftrightarrow x-\sqrt{x}< 0\Leftrightarrow\sqrt{x}-x>0\)

\(\Leftrightarrow P>0\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phú quý
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
Như Như
Xem chi tiết
Quỳnh Quỳnh Võ
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết
Bống
Xem chi tiết
Boy with luv 2019
Xem chi tiết
Lê Thuỳ Lin
Xem chi tiết