Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 42
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (12)

Aki Tsuki
Mysterious Person
Phùng Khánh Linh
Dũng Nguyễn